Slovenia

NameRatingPlayedWonLostDrawnLast moveStart Game
Standard membertomazpredaliconline13331125457115 Dec '18 15:35Challenge Player
Standard memberc3R4R1491190288981020315 Dec '18 15:28Challenge Player
Standard memberhay nehay14875092572232915 Dec '18 15:24Challenge Player
Standard memberuriah heep2221520360817915 Dec '18 15:11Challenge Player
Standard memberjurij12936663552902115 Dec '18 15:10Challenge Player
Standard memberknez miskin19492048104086714115 Dec '18 14:29Challenge Player
Subscribergregaj15139474933757915 Dec '18 12:39Challenge Player
Standard memberTK12511572671201321515 Dec '18 12:24Challenge Player
Standard memberradovan19521487181115471915 Dec '18 11:14Challenge Player
Standard memberAlizak128010514775334115 Dec '18 07:37Challenge Player
Subscriberbrku164233611760137722414 Dec '18 23:12Challenge Player
Standard memberBiliPiton18343271571313914 Dec '18 21:59Challenge Player
Standard membercimule14827553643712014 Dec '18 21:59Challenge Player
Standard memberRobida16688373284496014 Dec '18 18:08Challenge Player
Standard membersamohodka1314793737514 Dec '18 15:45Challenge Player
Standard membergascoine15613881871653614 Dec '18 09:13Challenge Player
Standard memberdarko102176102895812 Dec '18 08:21Challenge Player
Standard memberrobi7113962741481012510 Dec '18 11:30Challenge Player
Standard memberTHINK TANK14501599956428 Nov '18 08:50Challenge Player
Standard membersirov burek1335814430727 Nov '18 19:48Challenge Player
Standard memberApostolp1200000013 Nov '18 16:20Challenge Player
Standard membermadmatt04p12631064008 Nov '18 18:07Challenge Player
Standard memberbred1613325167149923 Jul '18 18:58Challenge Player
Standard memberozzy2033230158482411 Apr '18 19:21Challenge Player
Standard membermay251123917587781022 Mar '18 09:30Challenge Player
Standard membermiha10311272996214 Mar '18 11:57Challenge Player
Standard memberJoras14639524134726719 Feb '18 19:26Challenge Player
Standard memberPawnLuka12841315765906 Feb '18 12:49Challenge Player
Standard memberbacip1065808028 Jan '18 01:48Challenge Player
Standard memberrozle1506412017420 Jan '18 04:05Challenge Player
1 to 30 of 587